Om tjenesten
Kort beskrivelse Kommuneplanens arealdel er en del av kommunens langsiktige planlegging. Den skal samordne viktige behov for vern og utbygging slik at det blir lettere å utarbeide mer detaljerte planer og raskere å fatte beslutninger i enkeltsaker i tråd med kommunale mål og nasjonal arealpolitikk.

Ny kommuneplanens arealdel ble vedtatt 19. oktober 2011.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Om søknadsprosessen
Annen informasjon

Kommuneplanen informasjon og plandokumenter
Kommunens nettsider har også egen informasjon om kommuneplanen og kommuneplanens arealdel med plandokumenter i pdf-format.

Plandokumenter for samfunnsdelen og arealdelen.


Kort veiledning til digitale kart
For digital versjon, følg kartlink fra denne siden (du finner den ovenfor).

Vær oppmerksom på at kommuneplanens arealdel ikke vises automatisk. Når du har koblet deg videre til kartsidene må du (til venstre i skjermbildet) velge karttype "Kommuneplan" for å få se kommuneplanens arealdel.

Kontaktinformasjon
Kontakt oss ServicekontoretTlf 62 56 30 10
Telefaks 62 56 30 01
Ansvarlig enhet
Arealplan
Besøksadresse Vangsvegen 51
2306 Hamar
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2013-09-02