Noen av barna som registrerte sine tråkk...Barnetråkkregistreringer er en metode for registrering av områder barn bruker til lek og opphold. En veileder utviklet av rådgiver Eva Almhjell i Vestfold fylkeskommune, har vært utgangspunktet for de registreringer som er utfør i Hamar kommune.

Det synlige resultatet av barnetråkkregistreringene er et kart, med tilhørende tekst. I dette ligger det enormt med informasjon om hvordan barna bruker uteområder i sitt nærområde. I tillegg har vi fått registrert hvor de ferdes langs vegene og hvor de føler seg utrygge i trafikken. Kartet er en oppsummering av det barn fra 4- 7 trinn selv har tegnet og fortalt.

Registreringene har gitt flere aha-opplevelser for fagfolkene som har vært involvert, og selve prosessen har vært svært nyttig og lærerik både for store og små. Tilbakemeldinger fra skolene har vært positive og opplegget passet bra inn i undervisningen. Rundt 800 elever fra de 9 barneskolene i Hamar var med på opplegget.

Les Barnetråkk-rapporten her