Her har vi samlet veiledning vedrørende kommunens tjenester innen byggesak og oppmåling.

Lenke til veiledningsblad
Disse bladene under inneholder hjelp og veiledning til alle type søknader i forbindelse med byggesaker og oppmålingstjenester. 

Andre lenker: