Detaljreguleringsplanen legges ut til offentlig ettersyn fra og med 06. mars til og med 17. april 2010.

Plandokumentene kan sees her:

Samlet saksfremlegg

Plankart med tegnforklaring

Bestemmelser

Planbeskrivelse

Plandokumentene kan også sees på følgende steder:
Hamar rådhus, Servicekontoret, Vangsvegen 51, 2306 Hamar
Hamar bibliotek, Storhamargata 11, 2317 Hamar
Hamar bibliotek - avdeling Vang, Granvegen 2, 2322 Ridabu

Eventuelle merknader sendes skriftlig innen 17. april 2010 til:
Hamar kommune, arealplanavdelingen,
Postboks 4063
2306 Hamar

eller som e-post til:

Hamar postmottak