Oustad Mekaniske verksted har drevet kontinuerlig i kvartal 53 siden oppstarten i 1921. Den delen av bilanlegget som arkitekt Rolf Prag tegnet i 1937, er nå under fredning av Riksantikvaren.

Vedtak om offentlig ettersyn av planen er gjort av Hamar formannskap i sak nr 28/10 den 03. mars 2010.

Dokumentene kan sees her:

I tillegg kan plandokumentene sees på følgende steder:

Hamar rådhus, servisekontoret, Vangsvegen 51
Hamar bibliotek, Storhamargata 11, 2317 Hamar
Hamar bibliotek - avdeling Vang, Granlivegen 2, 2322 Ridabu

Eventuelle merknader sendes skriftlig innen den 08. mai 2010 til:

Hamar kommune,
Arealplanavdelingen,
Postboks 4063, 2306 Hamar

eller til postmottak@hamar.kommune.no