Planområdet ligger i "Hamarkaupangen", som er et automatisk fredet kulturminne. Planleggingen av lekeplassen foregår derfor i nær kontakt med kulturminnemyndighetene.

Vedtak om offentlig ettersyn av planforslaget er gjort av plansjefen i sak nr 4/10 den 09. mars 2010.

Plandokumentene kan sees her:

I tillegg kan dokumentene sees på følgende steder:

Hamar rådhus, servisekontoret, Vangsvegen 51
Hamar bibliotek, Storhamargata 11, 2317 Hamar
Hamar bibliotek - avdeling Vang, Granvegen 2, 2322 Ridabu

Eventuelle merknader sendes innen 08. mai 2010 til:

Hamar kommune,
Arealplanavdelingen,
Postboks 4063, 2306 Hamar

eller til postmottak@hamar.kommune.no