Adresse Ringgata 178
2318 Hamar
Kontaktperson Mette-Gun Justås Nordheim
Beskrivelse Vi tar vare på og videreformidler kulturtradisjoner innenfor husflid.
Dato oppdatert 2019-02-01