Adresse Åker Gård - Stasjonsvegen 1
2322 Ridabu
Kontaktperson Mette-Gun Justås Nordheim
Beskrivelse Vi tar vare på og videreformidler kulturtradisjoner innenfor husflid.
Dato oppdatert 2020-09-11