Dette er den første av to rapporter som skal gi et faglig underlag for Hamar kommunes evaluering av gjeldende Strategisk Næringsplan (2002-03) og for utarbeiding av forslag til hovedmål for kommunens næringspolitikk som ledd i revisjon av kommuneplanen 2009-2020.

Rapporten Befolkning, næringsliv og attraktivitet fra Østlandsforskning.

Rapporten inneholder

  1. en oversikt over tidligere gjennomførte analyser av Hamar og Hamarregionen med oppsummerte konklusjoner,
  2. analyse og vurdering av de viktigste parametere for befolknings- og næringsutvikling i Hamar og Hamarregionen
  3. oversikt over Hamar og Hamarregionens plassering m.h.t. indikatorer for attraktivitet, både for næringsliv og bosetting (”bolyst”).

Emneord: Hamarregionen, sysselsetting, pendling, befolkning, flytting, attraktivitet.