Dette er den andre av to rapporter som skal gi et faglig underlag for Hamar kommunes evaluering av gjeldende Strategisk Næringsplan og for utarbeiding av forslag til hovedmål for kommunens næringspolitikk som ledd i revisjon av kommuneplanen 2009-2020.

Lenke til rapporten Hamars rolle som regionsenter av Østlandsforskning

Denne siste rapporten inneholder bl.a.

  1. en analyse av næringsklynger og yrkesklynger i regionen,
  2. en vurdering av om begrepet ”den kreative klassen” (R. Florida) kan identifiseres m.h.t. innhold og betydning i Hamar/regionen
  3. en vurdering av Hamars rolle som regionsenter og Hamar og Hamarregionens rolle som motor i utviklingen i Innlandet.

Emneord: Hamarregionen, pendling, flytting, infrastruktur, senterfunksjon.