Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

Hamars rolle som regionsenter (rapport)

Dette er den andre av to rapporter som skal gi et faglig underlag for Hamar kommunes evaluering av gjeldende Strategisk Næringsplan og for utarbeiding av forslag til hovedmål for kommunens næringspolitikk som ledd i revisjon av kommuneplanen 2009-2020.

Lenke til rapporten Hamars rolle som regionsenter av Østlandsforskning

Denne siste rapporten inneholder bl.a.

  1. en analyse av næringsklynger og yrkesklynger i regionen,
  2. en vurdering av om begrepet ”den kreative klassen” (R. Florida) kan identifiseres m.h.t. innhold og betydning i Hamar/regionen
  3. en vurdering av Hamars rolle som regionsenter og Hamar og Hamarregionens rolle som motor i utviklingen i Innlandet.

Emneord: Hamarregionen, pendling, flytting, infrastruktur, senterfunksjon.

Sist endret: 23.04.2010
|
|
|