Det er mye å sette seg inn i som ny i Norge. Pc er et godt verktøy.Nettsiden http://www.nyinorge.no/no/

(Her kan du velge språk: Norsk - engelsk eller polsk)