Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) og toneangivende kjeder i detaljhandelen har i samarbeid med Norsk Form utviklet retningslinjer for profilering i det offentlige rom. Retningslinjene som er gitt benevnelsen
"Handelens ansikt" omfatter utforming av butikkfasader, skilting og reklamebruk i bybildet og handelens gatemiljø.

Målsettingen med arbeidet er ved økt kvalitet å oppnå gevinster for næringen, og en oppgradering av utendørs miljø i overensstemmelse med myndighetenes arbeid med estetikk. Ved utvikling av felles normer og en synlig satsing
på estetikk sikter man på å oppnå:

  • Å nå ut til mange bedrifter og aktører, og underbygge en estetisk ambisjon
  • Høyere estetisk kvalitet og bedre stedstilpasning det offentlige rom
  • Større forutsigbarhet. lik behandling og lavere tidsbruk ved kommunal saksbehandling
  • Å sikre handelsnæringen godt omdømme hos kundene og det kvalitetsbevisste publikum

Dokumentet "Handelens ansikt"
NB! Dokumentet er ikke helt nytt av dato, så vi har måttet scanne det inn med tillatelse fra utgiver. Kvaliteten på siden er derfor noe redusert, men fullt leselig.)