På mange måter har 2009 vært et positivt år for Hamar kommune og innbyggerne. Ansatte gjør en god jobb og kommunen har solide samarbeidspartnere. Den økonomiske statusen gir også muligheter til å jobbe for å nå kommuneplanens mål og visjoner.

Regnskapet for 2009 gir et netto driftsresultat på 110,9 millioner kroner i 2009. Dette økonomiske resultatet innebærer at Hamar er blant de bedre stilte kommunene i Norge. Når det korrigeres for de forpliktelser kommunen har tatt på seg i selskapene i Briskeby/Børstadsfæren, ligger netto driftsresultat for kommunen på 61 millioner kroner, hvilket er på nivå med det som faglig sett tilrås (3,7 %).

Her er dokumentene i Årsmeldingen:

Del 1 - Generell del
Del 2 - Resultatenhetenes del
Del 3 - Regnskap 2009
Del 4 - Kortversjon (4 sider)