Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

Årsmelding 2009

På mange måter har 2009 vært et positivt år for Hamar kommune og innbyggerne. Ansatte gjør en god jobb og kommunen har solide samarbeidspartnere. Den økonomiske statusen gir også muligheter til å jobbe for å nå kommuneplanens mål og visjoner.

Regnskapet for 2009 gir et netto driftsresultat på 110,9 millioner kroner i 2009. Dette økonomiske resultatet innebærer at Hamar er blant de bedre stilte kommunene i Norge. Når det korrigeres for de forpliktelser kommunen har tatt på seg i selskapene i Briskeby/Børstadsfæren, ligger netto driftsresultat for kommunen på 61 millioner kroner, hvilket er på nivå med det som faglig sett tilrås (3,7 %).

Her er dokumentene i Årsmeldingen:

Del 1 - Generell del
Del 2 - Resultatenhetenes del
Del 3 - Regnskap 2009
Del 4 - Kortversjon (4 sider) 

Sist endret: 12.07.2013
|
|
|