Adresse Adresse til klubben: Postboks 14, 2324 VANG H.

* Tlf klubbhus (normalt ikke betjent): 62 59 64 44.
E-post
Kontaktperson Lagets kontaktperson: Frode Dalseng


Web adresse
Dato oppdatert 2017-04-06