Adresse HIL-huset
Postboks 522
2304 Hamar
Kontaktperson Hus-utvalget:
Birgit Brandsnes, tlf 62 52 24 93 - M 94 14 58 79
Bjarne Bratlie, Tlf 62 52 39 19 - M 95 14 21 83
Eva Hval, tlf 62 52 44 78
Ole-Jakob Skaug, tlf M 91 84 52 12
Steinar Strandvik, tlf 62 52 61 79
Torild Kjønniksen, tlf 62 53 20 96 - M 90 76 56 38
Dato oppdatert 2005-07-12