Ankerskogen svømmehall skal få et bedre tilbud for mennesker med nedsatt funksjonsevne og barnefamilier, samtidig som de folkehelsemessige aspekter skal ivaretas.


Plandokumentene kan sees her:

Vedtaket kan påklages i følge Plan-og bygningsloven § 1-9, jfr. Forvaltninglovens kap.IV. Eventuell klage må fremsettes skriftlig ovenfor kommunen innen 1 september 2010.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter Plan-og bygningslovens §§ 15.2 og 15.3 og må fremsettes ovenfor kommunen innen 3 år fra kunngjøring