Vannglass.

De berørte husstandene ligger i området Rønningstadvegen 31-101 og Grefenmoen langs Øståsvegen opp mot Østås samfunnshus.

Kokevarsel opprettholdes
Vannet er tilbake hos de berørte husstandene i Øvre Vang. 

Vi presiserer at vann til drikke og matlaging FORTSATT MÅ KOKES inntil annen beskjed blir gitt. Det er sannsynlig at kokevarselet vil vare fram til helgen 22.-23. juni.

Vannlekkasjen ble tettet i torsdag. Rørene ble rengjort før helgen, og kommunen jobber fortsatt med kloring av vannet. 

Vannet i området vil ha smak og lukt av klor noen dager. Klorsmaken gjør ikke vannet helsefarlig, men personer som har klor-allergi må ta sine forhåndsregler.
 

  • Tappekran for drikkevann holdes åpen inntil situasjonen er løst. Den ligger ved Sparbutikken i Øvre Vang.
  • Ved Sparbutikken henter du også 10-litersposer som brukes til oppbevaring av vann

Flere husstander må begrense vannforbruk
På grunn av arbeidene som fortsatt pågår, fylles ikke høydebassengene i området automatisk. Ca 400 husstander har derfor fått melding fra Hamar kommune om å begrense sitt vannforbruk til situasjonen er løst. Denne oppfordringen gjelder fortsatt, inntil arbeidene på hovedvannledningen er ferdige. Ny melding vil da sendes ut.

Kommunens varslingssystem - kan vi nå deg?
Hamar kommune bruker Varsling24 for å varsle innbyggere om hendelser via SMS og e-post. Pass på at din kontaktinformasjon er oppdatert, så kan vi nå deg ved behov. Les mer her om hvordan du kan endre kontaktinformasjon.