Forsiden på dokumentet Mulige strategier for utvikling av sentrum.Hamars rolle som senter for ulike, viktige samfunnsfunksjoner går langt tilbake. Både i historisk (Åker- og Kaupangen-periodene) og nyere tid har Hamar vært:

  • handelssenter
  • maktsenter
  • religiøst senter og bispesete
  • skolesenter
  • kommunikasjonsknutepunkt

I dag snakker vi om byens rolle som:

  • Innlandets / fylkets hovedstad – administrasjonssenter for offentlig og privat virksomhet
  • regionssenter - sentrum i Hamar-regionen og motor i den regionale utviklingen.
  • handelssenter
  • idretts-, kultur- og opplevelsesby
  • høgskole-/student- og mulig universitetsby

Kommuneutviklingskomiteen har lagt fram sitt forslag til strategi for utvikling av Hamar sentrum, og du finner dokumentet her:

Mulige strategier for utvikling av sentrum

Se også politisk behandling 22.09. 2010