Planen er fremmet av de samarbeidende klubbene i Lierberget Aktivitetspark, som er Vang Skiløperforening, Furnes skiløperforening og Nordbygda/Løten Ski.

Plandokumentene kan sees her:


Vedtaket kan påklages i følge Plan- og bygningsloven § 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap. IV. Eventuell klage må framsettes skriftlig ovenfor kommunen innen den 30 okt. 2010.


Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter Plan- og bygningslovens §§ 15.2 og 15.3 må framsettes ovenfor kommunen innen 3 år fra kunngjøring.