Formannskapet vedtok gatebruksplanen 24. november 2010.

Her kan du se plankartet for gatebruksplanen (332 kB)

Her kan du lese saksutredning og vedtak i formannskapet (232 kB)

Her kan du se vedlegg - grunnlag for videre arbeid (287 kB)

Her kan du se vedlegg - oversikt over uttalelser fra offentlig ettersyn (46 kB)

Bildet nedenfor viser det historiske gatebildet som er inspirasjon for å plante ny trerekke langs parken og velge fortau uten trerekke også i vårt århundre.

Illustrasjonen nedenfor gir et inntrykk av hvordan gatebildet i Strandgata vil bli når bredfortauet er bygd.