E-post
Kontaktperson Leder Ida Kristin Lie,
Olav Tryggvasons gate 43,
2319 Hamar.

Disse kan også kontaktes:
Arne Bakken,
Christies gt. 17,
2317 Hamar

Per-Øivind Sandberg,
Finstads gt. 17,
2318 Hamar
e-post: arkivarsandberg@gmail.com
Dato oppdatert 2018-03-14