Framside handlings- og økonomiplanen.Kommunestyret vedtar en gang i året en rullerende økonomiplan. (Jf. Kommunelovens § 44.) Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet for de fire neste budsjettårene.

Økonomiplanen skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden.

Handlings-og økonomiplan med vedtak fra kommunestyret 15.12.11

Handlings- og økonomiplan med prisliste