Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

Økonomiplan - Handlings- og økonomiplan 2011- 2014

Framside handlings- og økonomiplanen.Kommunestyret vedtar en gang i året en rullerende økonomiplan. (Jf. Kommunelovens § 44.) Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet for de fire neste budsjettårene.

Økonomiplanen skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden.

Handlings-og økonomiplan med vedtak fra kommunestyret 15.12.11

Handlings- og økonomiplan med prisliste

Sist endret: 19.08.2013
|
|
|