Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

Kommunal bolig - skjemaer

Hamar kommune har en del kommunale boliger som kan søkes leid av de som er vanskeligstilte på boligmarkedet. Med vanskeligstilte menes som eksempel de som har dårlig økonomi, nedsatt funksjonsevne, helsemessige eller sosiale problemer, manglende kunnskaper om det norske boligmarkedet eller liknende forhold.

Boligene tildeles ut fra søknad og gitte kriterier. Søker må på søknadstidspunktet ha oppholdstillatelse i Norge, og ha bodd i Hamar kommune det siste året.

Se ellers Forskrift om tildeling av kommunal bolig for flere detaljer.
 

Ulike skjemaer vedr. kommunale boliger:

Søknadsskjema kommunal bolig
Oppsigelse av kommunal bolig
Oppsigelse av kommunal bolig ved dødsfall
Klageskjema kommunal bolig

 

 

 

 

 

 


 

Sist endret: 11.11.2013
|
|
|