Rambøll Management Consulting (Rambøll) presenterer her en sluttrapport for prosjektet Analyse av Hamar kommunes arbeid med integrering av innvandrere.

Denne beskriver et helhetlig bilde av nåsituasjonen i Hamar kommune. Rapporten skisserer i tillegg sentrale utfordringer, samt anbefalinger for det videre arbeidet.

Les Rambølls rapport