Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

FiksGataMi - nettside for å melde inn feil

Foreningen NUUG leverer en kjekk tjeneste: FiksGataMi. Dette er en landsdekkende tjeneste for å melde feil og problemer på og ved veiene.

Illustrasjonsfoto - veibukk som viser feil i veien.Ved å gå inn på nettstedet www.fiksgatami.no kan innbyggerne rapportere problemer i sitt lokalmiljø. Nettsiden er selvforklarende og enkel å bruke.

Hvem som helst kan melde problemer uten å tenke på hvilken offentlig etat som skal ha beskjed. FiksGataMi sender e-post til lokale myndigheter basert på den geografiske plasseringen av problemet. For Hamar kommunes del, sendes meldinger til postmottaket, som formidler det videre til rett mottaker.

Tjenesten dekker alle landets kommuner og brukerne av dette nettstedet kan rapportere og diskutere problemer de har funnet i sitt nærområde. FiksGataMi gjør det også mulig for brukerne selv å melde fra når problemer er løst.

Tjenesten er utviklet av NUUG med støtte fra Friprogsenteret og Departementenes Servicesenter etter ide fra FixMyStreet i England som mottar rundt 2000 meldinger pr. uke.

Sist endret: 02.11.2016
|
|
|