Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

Årsmelding 2010

Omslag årsmeldingens del 1Rådmannen skriver i sin innledning at kommunens innbyggere, kommunens folkevalgte og kommunens ulike organisasjonsledd og virksomheter i all hovedsak kan være svært godt fornøyd med virksomheten som er gjennomført i 2010.

Det økonomiske resultatet i 2010 innebærer at Hamar kommune fortsatt har et netto driftsresultat litt i overkant av hva som betraktes som nødvendig for å forsvare virksomheten over tid. Kommunen har etablert en økonomisk plattform som er bedre enn mange andre kommuner på vår størrelse.

Del 1 av Årsmeldingen - inneholder bl.a

 • Rådmannens innledning
 • Organisasjonskart
 • Utviklingstrekk
 • Samfunn
 • Brukere og tjenester
 • Medarbeidere og organisasjonOmslag årsmelding del 2
 • Tilsyn og kontroll
 • Eierskap
 • Økonomi

Del 2 av Årsmeldingen - inneholder bl.a

 • Resultatenhetenes årsmelding
 • Økonomi - avvik resultatenheter
 • Interkommunalt samarbeid
 • KOSTRA

Del 3 av Årsmeldingen - inneholder bl.a

 • Årsregnskap 2010
 • Oversikt fond
 • Oversikt investeringsprosjekter 

Kortversjon av Årsmeldingen

 • Svært forkortet framstilling av hovedpunktene for Hamar kommune i 2010
Sist endret: 28.11.2016
|
|
|