Omslag årsmeldingens del 1Rådmannen skriver i sin innledning at kommunens innbyggere, kommunens folkevalgte og kommunens ulike organisasjonsledd og virksomheter i all hovedsak kan være svært godt fornøyd med virksomheten som er gjennomført i 2010.

Det økonomiske resultatet i 2010 innebærer at Hamar kommune fortsatt har et netto driftsresultat litt i overkant av hva som betraktes som nødvendig for å forsvare virksomheten over tid. Kommunen har etablert en økonomisk plattform som er bedre enn mange andre kommuner på vår størrelse.

Del 1 av Årsmeldingen - inneholder bl.a

 • Rådmannens innledning
 • Organisasjonskart
 • Utviklingstrekk
 • Samfunn
 • Brukere og tjenester
 • Medarbeidere og organisasjonOmslag årsmelding del 2
 • Tilsyn og kontroll
 • Eierskap
 • Økonomi

Del 2 av Årsmeldingen - inneholder bl.a

 • Resultatenhetenes årsmelding
 • Økonomi - avvik resultatenheter
 • Interkommunalt samarbeid
 • KOSTRA

Del 3 av Årsmeldingen - inneholder bl.a

 • Årsregnskap 2010
 • Oversikt fond
 • Oversikt investeringsprosjekter 

Kortversjon av Årsmeldingen

 • Svært forkortet framstilling av hovedpunktene for Hamar kommune i 2010