110 Brann, 112 Politi, 113 AmbulanseNår du ringer nødnumrene over, oppgi alltid:

Hvem som ringer
- Navn
- Telefonnummer
- Hvor det ringes fra

Hva
- Hva har hendt?
- Antall skadede?
- Alvorlige skader?
- Fastklemte personer / personer savnet?
- Røykskader / drukning?

Hvor
- Nøyaktig stedsangivelse