Forskjellen i alternative løsninger er adkomstveg til utbyggingsfase 4 (Ringsaker), litt større areal til næring (Hamar), og andre mindre presiseringer og endringer.
 

Plandokumentene kan sees her:

Plandokumentene kan også sees på følgende steder:

Hamar rådhus, servisekontoret
Hamar bibliotek
Hamar bibliotek, avd, Vang
Ringsaker kommunes servisesenter i Brumunddal
Brumunddal bibliotek

Det vises også til:

www.hamar.kommune.no under planer og offentlig ettersyn
www.ringsaker.kommune.no under planer

Eventuelle merknader sendes skriftlig innen 1 juli 2011 til:

Hamar kommune, arealplanavdelingen
Postboks 4063, 2306 Hamar
eller til:
Ringsaker kommune
Boks 13, 2381 Brumunddal