En ekstra tanke går til elevene våre på 7. trinn. Når sommeren er over begynner de på ungdomsskolen. Lykke til alle sammen. Men først skal vi alle se deres musical. Onsdag 15. juni kl 17.30 vises den for søsken, foresatte og besteforeldre i Hamar Teater. Alle elevene på Rollsløkken skole får se den samme dag, som en felles skoleforestilling. Vi gleder oss.

En velkommen ønsker vi alle nye elever vi har fått dette skoleåret. En ekstra velkommen til alle skolestartere og deres foresatte. Tirsdag 31. mai kl 18 møter foreldre til et informasjonsmøte og dagen etter, onsdag 1. juni møter skolestarterne til besøksdag på Rolllsløkken skole mellom kl 9 - 12. Vi gleder oss.

En stor TAKK går til alle foreldre - for engasjement, felles innsats, ulike bidrag og hyggelige møter. Vi setter stor pris på at dere følger tett med i skolearbeidet til eget barn. Takk for at så mange tar kontakt med oss :-)

Første skoledag skoleåret 2011/2012 er 22. august.