Planforslaget er utarbeidet av Espern eiendom AS med Larkas AS og Areal+ som plankonsulenter.

Planforslaget åpner for bebyggelse for bolig og næring i 4-8 etasjer, med opp til 10 etasjer på et mindre område. Lekeplasser og parkering inngår også i planen. Ut mot Mjøsa er det mest boliger, mens lokaler for kontor, tjenesteyting mm er samlet i vestre del av området, nærmest Hamjern/jernbanen.

 

Dokumenter til offentlig ettersyn

Planforslaget består av plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse med konsekvensutredning:

Kart over Espern

 

Frist for uttalelse

Uttalelser til planforslaget sendes skriftlig til postmottak@hamar.kommune.no, eller til Hamar kommune, Postboks 4063, 2306 Hamar. Frist for uttalelse er 27. august 2011.

 

Mer informasjon, bakgrunnsstoff etc

Dette reguleringsplanforslaget inngår i kommunens arbeid med gjennomføring av kommunedelplan for Strandsonen som ble vedtatt i 2003. Mer informasjon om planer for ny bydel i Hamars strandsone finnes på www.hamar.kommune.no/strandsonen

Mer informasjon kan også fås ved å ta kontakt med saksbehandlere:

Nedenfor vises en plansje som ble brukt i presentasjon for formannskapet i Hamar 25. mai 2011.

Kart over Espern