Byplansjefen og saksbehandlere vil være tilstede for å informere og svare på spørsmål.

Det blir mulighet til å få informasjon om

  • Espern
  • Godsområdet, Jernbaneverkstedet og Espern bru
  • Hamar stasjon / kollektivknutepunkt
  • Ringgatas forlengelse

 Alle som er interessert i planene for ny bydel i strandsonen ønskes velkommen.

Bildet viser 3D-modell som illustrerer hvordan ny bydel i Hamar strandsone kan bli
Bildet viser 3D-modell som illustrerer hvordan ny bydel i Hamar strandsone kan bli