Bilde fra nettsiden til alarmtelefonen 116 111.Er du redd når du er hjemme?

  • Blir du utsatt for vold eller overgrep?
  • Eller ruser de voksne seg? 
  • Er du redd for tvangsgifte eller kjønnslemlestelse?  

Du kan ringe gratis på 116 111. Vi kan hjelpe deg.
Ring også hvis du tror at noen har det sånn.

Les mer på http://www.116111.no/

I Norge er det Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) som finansierer Alarmtelefonen for Barn og Unge.