Elever og foresatte ble ønsket velkommen av rektor Gro og fadderelevene på 5.trinn framførte "Første dag i første klasse" til sine fadderbarn.
Etter navnopprop og fotografering gikk ferden til ABC-bygget, der elever og lærere gikk i gang med sin første skoledag.
Skoledagen ble avsluttet med felleslek i skolegården.