Skolekretsen:
Kart over skolegrenser
Gå til Hedmarkskartet

Velg søk i venstremenyen i kartet for å finne din adresse.
Velg eget kartlag for skolekretsgrenser.