Skolekretsen:

Kart over skolekretsen til Lovisenberg skole
Gå til Hedmarkskartet

Velg søk i venstremenyen i kartet for å finne din adresse