Skolekretsen:

Kart over skolegrenser
Gå til Hedmarkskartet

Velg søk i venstremenyen i kartet for å finne din adresse