Uteområdet på Campus Hamar.Prisen ble delt ut i tilknytning til feiringen av Arkitekturens år i år og arrangementet «Åpne Hus i Hamar». 

Juryen for Byggeskikkprisen har bestått av:
Jørgen Rogne (leder) og Kari Finsaas politisk oppnevnt, Brit Botheim, Kunstbanken Hedmark, Kåre Sæthre, Hedmark og Oppland Arkitektforening og Anne Marie Stenmark, Hamar kommune.

Temaet for årets byggeskikk ble «Samspill»
Statsbygg har etter juryens mening lagt godt til rette for funksjonelt samspill mellom bygninger, vegetasjon, utsmykning og ulike typer brukere av arealet. Utforming og materialbruk vitner om gjennomtenkte og kreative løsninger av høy kvalitet.

Området er viktig for Hamar, siden et stort antall studenter kommer fra områder utenfor kommunen og bringer videre sine inntrykk av kommunen vår. Juryen finner det riktig å fokusere på verdien av god byggeskikk i offentlig tilgjengelige rom mellom bygninger i Hamar, og ønsker å gi et signal fra Hamar kommune til aktører i framtidige byggeprosjekter i regionen om å vektlegge kvaliteten på uteareal i større grad.

Arkitekt har vært landskapsarkitekt Anne Helene Midtveit hos Norconsult og entreprenør har vært Schjølberg & Tombre AS.

Anne Helene Midtveit  (i midten) sammen med ordfører Einar Busterud og Berit Andersen (kulturkontoret) i Hamar kommune.

Bilde fra utdelingen av prisen oppe ved Høgskolen, Campus Hamar.