Den røde postkassa har vært etterspurt av flere, og nå er den på plass takket være et godt initiativ og innsats fra Hans Fredrik Bøhmer. 

Postkassa henger ved Brødrene Melby i Hjellumvegen.

postkasse på Hjellum