I forbindelse med den lokalhistoriske vandringen som ble arrangert på Hjellum 25.august 2011, ba vi Per Øivind Sandberg skrive ned det han hadde funnet frem til av kunnskap om Hjellums fremvekst som tettsted og stasjonsby. Så vidt vi vet er det første gang stedets historie er blitt skrevet ned.

Les Sandbergs artikkel om Hjellums historie her.