Røyers byromsplanPlanen ble vedtatt i Hamar kommunestyre den 31. august 2011, sak 11/93.  Planen omhandler i stor grad byen og tettstedsbebyggelsen og beskriver slik den har vokst fram med sine karakteristiske særtrekk. Hamars byhistorie er vist med bilder og tekst.

Kommunedelplanen er også kalt "Byens kulturlandskap". Det er forklart hva som menes med vernekriterier, d.v.s. en begrunnelse for hvorfor noen bygninger og bygningsmiljøer anses for å ha en høyere verneverdi enn andre.

Plandokumentene kan sees her :

Ekstern lenke: