Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer

Planen ble vedtatt i Hamar kommunestyre den 31. august 2011, sak 11/93. Planen omhandler i stor grad byen og tettstedsbebyggelsen og beskriver slik den har vokst fram med sine karakteristiske særtrekk. Hamars byhistorie er vist med bilder og tekst.

Røyers byromsplanKommunedelplanen er også kalt "Byens kulturlandskap". Det er forklart hva som menes med vernekriterier, d.v.s. en begrunnelse for hvorfor noen bygninger og bygningsmiljøer anses for å ha en høyere verneverdi enn andre.

Plandokumentene kan sees her :

Ekstern lenke:

Sist endret: 10.04.2017
|
|
|