Røyers byromsplanKommunedelplanen er også kalt "Byens kulturlandskap". Det er forklart hva som menes med vernekriterier, d.v.s. en begrunnelse for hvorfor noen bygninger og bygningsmiljøer anses for å ha en høyere verneverdi enn andre.

Plandokumentene kan sees her :

Ekstern lenke: