Ny bro på turstien ved Hjellum. Fotograf: Christoffer Evju

Både Jan Svensson, Kristian Ole Olesen og Erland Eriksen engasjerte seg i å utbedre den eksisterende turstien i skogholtet ved Hjellum. Sistnevnte fikk, med materialer sponset av stedsutviklingsprosjektet, bygget den første av flere planlagte nye broer langs turstien. Dette er et godt eksempel på lokalt engasjement som sammen med litt midler og hjelp fra et prosjekt får til gode resultater som kommer hele lokalmiljøet til gode!

Barnehage på tur i skogholtet ved Hjellum. Fotograf: Christoffer Evju

Turstien og skogområdet er mye brukt av barnehagen og skolen på Hjellum.