Busstopp Hjellum. Fotograf: Christoffer Evju

Benken og blomsterfatet er produsert av Hamjern og sponset med midler fra stedsutviklingsprosjektet, og utplassert blant annet etter dialog med prosjektgruppen og andre beboere på Hjellum som har engasjert seg.