Ali har muntlig presentasjon på Helsekurset, Vår Semesteret 2011
Ali har muntlig presentasjon på Helsekurset, Vår Semesteret 2011