Asylsøkerne fra Hamar Statlige Mottak får også norskundervisning
Asylsøkerne fra Hamar Statlige Mottak får også norskundervisning