Internasjonal uke 2011: Lærer Trude snakker med Meryam
Internasjonal uke 2011: Lærer Trude snakker med Meryam