Kommunikasjonspolitikken gir retning og føringer for kommunens informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet. Den inneholder sentrale mål og prinsipper for kommunens dialog med samfunnet rundt seg og innad i egen virksomhet.

Politikken har sin forankring i kommuneplanens hovedmål og er en videreføring av Hamar kommunes eksisterende informasjons – og kommunikasjonsstrategi (2005–2008).

Les Kommunikasjonspolitikken vår. (pdf)