Deler av planen er unntatt fra rettsvirkning på grunn av innsigelse fra Jernbaneverket og skal sendes til Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse.  Frist for klage er 30. november 2011.  Dersom det er ønskelig å klage på vedtaket, må det gjøres nå. Departementets endelige avgjørelse ikke kan påklages. Eventuelle klager på kommunestyrets vedtak sendes til postmottak@hamar.kommune.no eller til Hamar kommune, Postboks 4063, 2306 Hamar.