Kommunestyrets vedtak om å avvise reguleringsplan for Gjørsli fjelltak kan påklages.

Klage må sendes innen 8. desember 2011 til Hamar kommune, Postboks 4063, 2306 Hamar.