GIS-konsulent Stig Aage Melve foreteller om kartløsningens mange funksjoner.www.hedmarkenkart.no

er en avansert, men brukervennlig kartløsning med daglig oppdaterte data og mange nyttige funksjoner. Her er det gode søkemuligheter, du kan gjøre utvalg på data, skrive ut, måle avstander, tegne på kartet, det ligger koblinger andre tjenester som bla skråfoto og gatebilde og mye mer.    

Her finner du kommunens egne data daglig oppdatert:

 • Matrikkeldata (eiendomsgrenser, adresser, tiltak og bygninger) med kobling til matrikkelen
 • Plandata med bestemmelser og kobling til PlanDialog
 • Vann og avløp
 • Markslag (AR5)
 • Vegsituasjon og vegnett
 • Administrative kretser (skole, valg, omsorg, m.m.)

Du finner kobling til egen "temadata kartløsning" som inneholder data fra andre offentlig etater, slik at du kan sammenstille de med kommunens data. Bl.a. finner du data fra:

 • Riksantikvaren (RA)
 • Miljødirektoratet
 • Norges geologiske undersøkelse (NGU)
 • Norges vassdrags og energidirektorat (NVE)
 • Statens Forurensningstilsyn (SFT)
 • Skog og landskap (SL)

Slik kommer du enkelt i gang

 • For å finne fram til ønsket område i kartet, kan en enten søke eller "rulle inn" med musehjulet, dobbeltklikke i kartet eller bruke +/- taster.
 • I søkefeltet søker en på eiendomsnummer (skriv inn gnr./bnr.(/fnr.): 1/12(/1)), adresse, bygningsnummer, stedsnavn, plannavn/plan-id, navn på skole eller barnehage, m.m.
 • For å få fram informasjon i kartet, er det bare å peke på ønsket objekt/område.
 • I vinduet som viser informasjon ligger det koblinger til andre tjenester som planinfo, plandialog, matrikkelinfo, skråfofo, gatebilder, m.m.
 • Her kan en skrive ut kart i ulike målestokker. Det ligger en knapp for avansert utskrift, for blant annet å få med rutenett.
 • Det er mulig å legge på egne påtegninger.
 • Det er selvfølgelig også en egen hjelp i programmet.

Hedmarkenkart.no er en felles kartløsning for alle fire kommunen på Hedmarken; Ringsaker, Løten, Stange og Hamar. Du kan søke på data i alle 4 kommunene og bevege deg sømløst over kommunegrensene.

PS! Hedmarkenkart (GISLINE WebInnsyn, leveret av Norkart) bruker Microsoft Silverlight plug in, som må installers på PC-en. Google chrom støtter ikke lengre Silverlight, derfor vil ikke Hedmarkenkart kunne kjøres i Google chrome. Vi anbefaler derfor nettleserne Internett Explorer eller Firefox.  

Knapp til Hedmarken kartbestilling

Tilbake til kartportalen