BRUK AV MOBILTELEFON:
-mobiltelefonen skal være avslått i skoletiden dersom ikke annet er avtalt med 
 kontaktlærer.
-dersom mobiltelefonen tas med til skolen, må eleven selv ta ansvar for telefonen.
Se også ordensreglement.